Sala terrena zámek Bruntál

BRUNTÁL

Sala terrena bruntálského zámku dlouhá léta chátrala, po dvou letech stavebních prací byl tento zahradní objekt kompletně zrekonstruován a v červnu 2020 zpřístupněn pro širokou veřejnost. Unikátní historická památkově chráněná budova, která se nachází v zámeckém parku bruntálského zámku, slouží k pořádání různých akcí a k odpočinku. Její součástí jsou výstavní prostory i kavárna

Vznik parku je datován do 16. století. V polovině 17. století založil Řád německých rytířů pravidelnou zahradu. Významné zásahy byly provedeny za velmistra Řádu arcivévody Evžena Habsburského v roce 1894 podle návrhů Georga Hauberrissera. Barokní úprava se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně krajinářský park. V parku se nachází zbytky bývalých městských hradeb, bašta, 11 plastik (většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století) a přízemní Sala terrena z roku 1894. Park se rozléhá na ploše 2,5 ha. Park prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Praktické informace