Kostel Navštívení Panny Marie

BÍLÁ VODA

Kostel Navštívení Panny Marie tvoří společně s pětikřídlým piaristickým klášterem s kolejí unikátní barokní klášterní komplex z 18. století. Jeho zakladatelem je kanovník a pozdější biskup olomoucký a arcibiskup salcburský Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu. Svou vizi začal realizovat v roce 1724 na základě architektonické předlohy Václava Schillera. Celý klášterní komplex včetně dnešního kostela Navštívení Panny Marie byl dokončen o čtyřicet let později v roce 1765. V základním kameni položeném do jednoho z nároží jsou uloženy ostatky sv. Jana Nepomuckého.

Stavba komplexu proběhla ve třech etapách. V roce 1727 byla slavnostně otevřena kolej. Seminář – západní část budovy – se začal stavět v roce 1729 a byl dokončen v roce 1733. Přestavba původního kostela, postaveného v letech 1602–1604 Kryštofem z Maltic, byla zahájena až roku 1755 a trvala deset let. Plány na jeho přestavbu vytvořil pravděpodobně slezský architekt Felix Antonín Hammerschmidt. Jednolodní podélná zděná stavba je postavena z cihel a lomového kamene. Nad hlavním portálem se nachází kartuše s erby Lichtenštejnů-Kastelkornů a Salmů, majitelů Bílé Vody. Obraz na hlavním oltáři od Ignáce Raabeho představuje výjev ze života Panny Marie. Nad oltářem je umístěna kopie pozdně gotické sošky Madonny s Ježíškem, která pochází z dílny krakovského mistra Vita Stvoše. Na kruchtě jsou varhany z konce 19. století vyrobené firmou Rieger. První bohoslužba se zde uskutečnila v roce 1765. Slavnostní svěcení provedl 14. září 1777 vratislavský biskup Filip Gotthard Schaffgostsch.

Klášterní komplex sloužil nejen seminaristům, ale i lidem z okolí. V roce 1727 byla při zdejší farnosti zahájena výuka na triviální škole a šestitřídním gymnáziu. V roce 1733 zde byl založen hudební seminář a v roce 1751 přibylo filozofické studium otevřené i světským žákům. Do života konventu nepříznivě zasáhly josefínské reformy a státní bankrot v roce 1811, který znehodnotil peněžní nadace. V roce 1786 bylo zrušeno filozofické studium, v roce 1818 hudební seminář a v roce 1829 nakonec i gymnázium. Roku 1872 pak byla předána do světské správy základní škola. Piaristé nadále působili v Bílé Vodě jako správci fary až do roku 1938, kdy zemřel poslední z nich, Páter Adolf Pospíšil.

V roce 1997 se začalo s postupnou obnovou interiéru kostela Navštívení Panny Marie, včetně restaurování mobiliáře. V roce 2012 se opravily střechy, fasády a byla provedena výmalba. Náklady na opravu byly pokryty z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje a Biskupství ostravsko-opavského.

Praktické informace