O festivalu

Festival Klášterní hudební slavnosti je mezinárodní hudební festival, který svou vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní zaujímá místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších hudebních festivalů současnosti, na Moravě se již tímto superlativem může v daném období pochlubit beze zbytku. Jak již z názvu vyplývá, koncerty festival pořádá především v sakrálních stavbách nebo v místech, která jsou s církevními institucemi historicky nějakým způsobem spojena (kostely, bývalý nebo i současný majetek církví apod.), ale nevyhýbáme se i občasnému vybočení, ať už z důvodu kapacity, organizace nebo podmínek.

Významnou devizou festivalu je prostředí hor Jeseníků, kde se odehrávají koncerty v naprosté většině. Nádherná a často neposkvrněná příroda je v kombinaci s uměleckým zážitkem vynikající příležitost k mentálnímu odpočinku. Dále jsou velkým lákadlem k návštěvám koncertů také architektonické památky, ve kterých se koncerty konají (klášterní kostel v Šumperku, klášter Bílá Voda, dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově, bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce, hudební hala v Karlově Studánce, Tančírna v Račím údolí, zámek Velké Losiny, zámek Bludov, zámek Bruntál ad.)

O věhlasu akce, ale také o zájmu posluchačů svědčí i fakt, že se návštěvnická úroveň rok co rok zvyšuje. Festival je nejenom pevnou součástí kulturního života Olomouckého kraje (kde se koná naprostá většina koncertů) s přesahem do krajů Moravskoslezského a Pardubického, ale stává se i důležitým hybatelem festivalové turistiky. Za koncerty posluchači cestují z různých koutů nejen ČR, ale i ze zahraničí. Návštěvníkům koncertů nabízí festival vystoupení českých i zahraničních umělců, která mají mimořádnou uměleckou úroveň.

V posledních letech se festival tematicky zaměřuje na významné místní rodáky z uměleckého prostředí, které prezentujeme odborné i laické veřejnosti. Reflektujeme také závažná hudební výročí, kterým věnujeme podstatnou část programu.

Za dobu své existence navštívilo koncerty přes 55 tisíc posluchačů, kteří se těší na dramaturgicky pestrou a vyváženou skladbu koncertů. Ať již formou komorních recitálů či koncertů komorních i větších těles nebo pěveckých sborů. Na festivalu se představují také zásadní díla symfonická, operní i oratorní.

Historie festivalu

První ročník festivalu se konal v roce 2007. Původní myšlenka byla oživit festivalem letní měsíce, kdy se v městě Šumperku a širokém okolí nekonala žádná akce z oblasti klasické vážné hudby. V té době již ve městě probíhal úspěšný projekt koncertní sezóny Klasika Viva, který ale letní měsíce vynechával. Další pohnutkou k založení festivalu bylo využití zrenovovaného klášterního kostela v Šumperku a uvést zde v život hudební díla většího rozsahu, která v běžné koncertní sezóně neměla šanci na provedení. V plánu byla převážně díla oratorní a operní, či orchestrální. V tomto roce nabídl festival 3 koncerty. Cembalový „Koncert při svíčkách“ netradičně svítil pouze svíčkami a diváci seděli v pološeru unášeni hudbou, další koncert představil výročí německého barokního skladatele D. Buxtehudeho a závěr festivalu patřil skladbě Requiem W. A. Mozarta, které zaznamenalo obrovský divácký ohlas.

Tím si pořadatelé potvrdili, že zájem o festival tohoto druhu v Šumperku bezesporu je, a pro rok 2008 připravili 4 koncerty s mezinárodním obsazením. Na koncertech vystoupil renomovaný český soubor Barocco sempre giovane s programem Vivaldiho Čtvero ročních dob, následovalo vystoupení maďarského vokálního souboru Banchieri Singers, dále koncert polského varhaníka Waclava Golonky a závěrečný koncert patřil slovenskému orchestru Komorní sólisti Bratislava.

V roce 2009 byly připraveny pro Šumperk 3 večery mimořádných hudebních zážitků. Zahajovací koncert nabídl provedení třech Braniborských koncertů J. S. Bacha v autentické interpretaci souboru Hipocondria. Druhý koncert byl ve znamení české houslistky světového jména Gabriely Demeterové a jejich hostí, a na závěrečném koncertu byl vzdán hold G. F. Händelovi, od jehož úmrtí uplynulo v roce 2009 250 let, provedením jeho nejslavnějšího oratoria Mesiáš. Nastudování se ujal soubor Musica Bohemica s dirigentem Jaroslavem Krčkem. To již patřil festival mezi nejzajímavější akci svého druhu v období července v celém Olomouckém kraji.

V roce 2010 v Šumperku proběhly 4 koncerty. Na zahajovací koncert přijal pozvání soubor Clarinet factory, který byl mimořádně rozšířen na Clarinet factory orchestra. Další koncert nabídnul varhanní koncert polského virtuosa Waclava Golonky a jeho hosta, trumpetisty Tomasze Slusarczyka. Třetí v pořadí byl koncert houslisty Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové, závěrečný večer patřil projektu Dostaveníčko s Madame de Pompadour, hudba, tanec, kostýmy a divadlo doby Ludvíka XIV. Tento ročník se již mohl pochlubit mimořádným zájmem návštěvníků z celého regionu, představitelů Města Šumperka a Olomouckého kraje.

Ročník 2011 se již konal pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Rašťáka a za podpory starosty města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože a nabídnul jednu z nejzajímavějších dramaturgií festivalu. Koncertní místa byla poprvé rozšířena mimo město Šumperk a byl zaznamenán neobyčejný zájem posluchačů. Ve dnech 26.6.2011 – 17.7.2011 navštívilo 7 koncertů ve čtyřech městech kolem 1.100 posluchačů. Zahajovací koncert v Šumperku nabídnul Stabat Mater Antonína Dvořáka, účinkovali čeští a slovenští pěvečtí sólisté, Moravská filharmonie Olomouc a Akademický sbor Žerotín. Na dalších dvou koncertech vystoupila Rožmberská kapela (Šumperk a Loučná), opět se na festival vrátila houslistka Gabriela Demeterová, aby společně s harfistkou Janou Bouškovou vystoupila na třech koncertech (Šumperk, Jeseník a Uničov) a závěrečný koncert byl věnován umění Sukova komorního orchestru.

Rok 2012 byl pro festival svým způsobem přelomový. Projekt se konal pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Rašťáka a za podpory starosty města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože, koncert v Zábřehu se konal pod záštitou starosty města a v Jeseníku pod záštitou starostky města. V tomto roce získal festival patronku, kterou se stala GABRIELA DEMETEROVÁ. Od 30.6 do 15.7.2012 proběhlo 10 koncertů v Šumperku, Jeseníku, Zábřehu, Uničově, Loučné a Bludově, které celkově navštívilo kolem 1.100 posluchačů z ČR i z Polska. Na koncertech zazněla díla jako Te Deum M. A. Charpentiera a J. B. Lullyho (v evropské premiéře v jednom večeru), písně s loutnou anglické renesance, posluchačům byl v premiéře představen nejnovější projekt houslistky Gabriely Demeterové BEETHOVEN – Hudba a duše génia nebo si bylo možné vychutnat Klavírní kvintet D. Šostakoviče či vokální hudbu 14. a 15. století. Z umělců se na festivalu představila Musica Florea a Pražský komorní sbor, Doležalovo kvarteto, klavíristka Brigitte Farner (SUI) a Nora Škuta (SK), Ensemble Accento, taneční soubor Hartig, houslistka Gabriela Demeterová, herec Marian Roden, loutnista Brian Wright (UK), mezzosopranistka Jarmila Chaloupková či vokální soubor Tiburtina Ensemble. 

V dalších letech se počet koncertů stabilizoval a dosahoval počtu do 10.  Konaly se ve městech Šumperk, Jeseník, Krnov, Králíky, Rapotín, Loučná a Bludov. Přivítali jsme renomované české i zahraniční umělce (za všechny jmenujme alespoň houslistku Gabrielu Demeterovou, soubor Ensemble 18+, herečku Valérii Zawadskou, vokálně-instrumentální soubor Linha Singers, Poznaňský chlapecky sbor z Polska, Moyzesovo kvarteto ze Slovenska, maďarskou varhanici Katalin Mali, komorní orchestr Barocco sempre giovane, cembalistku Editu Keglerovou ad.). V roce 2013 navštívilo koncerty festivalu cca 1.300 posluchačů a v roce 2014 cca 1.700. 

V roce 2015 zasahuje festival již do 3 krajů v ČR (Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký) a nabízí koncerty a ojedinělé hudební projekty ve městech Šumperk, Jeseník, Krnov, Loučná nad Desnou, Rapotín, Bludov, Králíky.  Poplatný svému jménu oživuje hudbou místa se sakrální historií (kostely, kaple, pozemky historicky v majetku církve nebo církevních řádů), ale také místa turisticky zajímavá. Stává se tak jedním z největších festivalů klasické vážné hudby v Olomouckém kraji s mezinárodním přesahem. Na koncertech vystoupili umělci evropského věhlasu (Pavel Šporcl, Musica Florea, Komorní filharmonie Pardubice, Doležalovo kvarteto, a další) a pro posluchače byly připraveny tematické koncerty mimořádné dramaturgie (historicky první autentické provedení barokní opery v Šumperku – G. Scarlatti: Armida, večer se symfoniemi F. Schuberta – Nedokončená a L. van Beethovena Osudová, světová premiéra Dvořákovského projektu Doležalova kvarteta a herečka valérie Zawadské).  Festival se stává zajímavým artiklem festivalové turistiky, návštěvníci koncertů cestují z celé republiky za svými umělci či programy. 9 koncertů v tomto roce navštívilo kolem 1.800 návštěvníků.

V roce 2016 proběhl jubilejní 10. ročník festivalu a opět s mezinárodním obsazením. Patronkou festivalu se stala jedna z nejlepších harfistek světa Jana Boušková a festivalová místa jsme rozšířili o další zajímavá místa – například zámek Velké Losiny. Zahajovací koncert jubilejního 10. ročníku festivalu byl ve znamení opery, pozvání přijala česká operní diva Eva Urbanová. S mimořádným ohlasem se setkaly koncerty houslového virtuoza Pavla Šporcla, jak jeho sólové koncerty v Karlově Studánce a Králíkách, tak především projekt „Gypsy fire“ na nádvoří zámku ve Velkých Losinách. Zahraniční hosté z Polska Poznan Boys Choir provedli za spolupráce Festivalového orchestru pod vedením dirigenta Pavla Trojana v Krnově Requiem W. A. Mozarta a jejich celovečerní koncert si bylo možné vychutnat v Šumperku. Kytarista Štěpán Rak vyprodal kongresový sál PLL v Jeseníku a harfistce Janě Bouškové patřily večery na půvabných místech v zámecké oranžerii v Loučné nad Desnou a na zámku v Bludově. Závěr festivalu patřil Komorní filharmonii Pardubice a barytonistovi Danielu Klánskému, kteří se prezentovali na koncertě věnovaném dílu G. Rossiniho a W. A. Mozarta. Počet návštěvníků všech koncertů překročil magickou hranici 2.000.

V roce 2017 byl poprvé pořádán koncert v Ruční papírně Velké Losiny, která se tak stala dalším místem koncertů. Tento rok byl zaměřen především na hudbu komorní, a to i z finančních důvodů (odchod generálního partnera). Koncertů se konalo 10 a magická hranice 2.000 návštěvníků pokořena nebyla. Nicméně vysoká dramaturgická úroveň festivalu nezůstala v pozadí. V Šumperku vystoupil vokální kvintet Ensemble Frizzante se svým projektem J. S. Bach – nevšední spojení (ve spolupráci s varhaníkem a houslistou), smyčcové Doležalovo kvarteto s herečkou Valérií Zawadskou představilo večer s hudbou a korespondencí A. Dvořáka, přivítali jsme cembalové duo, prostor dostalo také hudební mládí v osobě klavíristy Matyáše Nováka, flétnista Jiří Stivín vystoupil na svém recitálu v Rapotíně, zahraniční hosté Neues Barocktrio Berlin předstvili hudební bitvu evropských národů, patronka festivalu harfistka Jana Boušková vystoupila na koncertě v Jeseníku a na závěrečném koncertě v Šumperku. Ten byl věnován 250. letům od úmrtí G. P. Telemanna a mj. Bouškové vystoupil na festivalu violista R. Janků a soubor Barocco sempregiovane.

Festival se v roce 2018 rozšířil zatím nejvíce ve své historii. V 17 dnech nabídnul 15 koncertů na 13 místech. Nabídl koncerty nejen v Olomouckém kraji (Šumperk, Jeseník, Rapotín, Velké Losiny, Bludov, Konice, Račí Údolí u Javorníku, Maršíkov, Loučná nad Desnou, Šternberk), ale také v Moravskoslezském kraji (Bruntál, Krnov, Karlova Studánka) a v Pardubickém kraji (Králíky). Pozvání účinkovat přijali harfistka a také patronka festivalu Jana Boušková, flétnista Jiří Stivín, vokální kvintet Ensemble Frizzante, herečka Vanda Hybnerová, geniální mladý český klavírista Matyáš Novák, operní diva Eva Urbanová, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený nebo zpěvačka Bára Basiková.  Dále jsme přivítali např. Komorní filharmonii Pardubice, Ensemble Lucis či jeden z nejlepších souborů zabývajících se barokní interpretací Musica Florea. Posluchačům byly nabídnuty jedinečné umělecké zážitky při provedení děl, která v tomto regionu pravidelně nezní: Stabat mater Antonína Dvořáka nebo Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Tematické koncertní večery byly věnovány také argentinskému tangu, opeře Carmen a tanci flamenco nebo hudbě období baroka pod názvem Barokní noc. Magické návštěvnické číslo 2.000 bylo překonáno a celkem bylo v tomto registrováno kolem 2.300 návštěvníků.

……

První ročník festivalu se konal v roce 2007. Původní myšlenka byla oživit festivalem letní měsíce, kdy se v městě Šumperku nekonala žádná akce z oblasti klasické vážné hudby. V té době již ve městě probíhal úspěšný projekt koncertní sezóny Klasika Viva, ale letní měsíce vynechával. Další pohnutkou k založení festivalu bylo využití zrenovovaného klášterního kostela v Šumperku a uvést zde v život hudební díla většího rozsahu, která v běžné koncertní sezóně neměla šanci na provedení. V plánu byla převážně díla oratorní a operní, či orchestrální. V tomto roce nabídl festival 3 koncerty. Cembalový „Koncert při svíčkách“ netradičně svítil pouze svíčkami a diváci seděli v pološeru unášeni hudbou …

nefunguje

nnnnn

  • Item #1
    $12
    Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad. Eos erant indoctum an, dictas invidunt est ex, et sea consulatu torquatos. Nostro aperiam petentium eu nam, mel debet urbanitas ad, idque complectitur eu quo. An sea autem dolore dolores.