Hudební hala HLKS

KARLOVA STUDÁNKA

Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu. Leží na východní straně hory Praděd v údolí horské říčky Bílá Opava. Zajímavostí je, že se řadí k místům s nejvyšší čistotou ovzduší v České republice.

Své jméno dostala obec podle arcivévody Karla, mladšího bratra císaře Františka II., vnuka Marie Terezie, který se proslavil především jako vojevůdce a reformátor rakouské armády. Podle něj se obec přejmenovala z Hinewieder na Karlsbrunn, dnešní Karlovu Studánku. Byla k tomu zvolena zvláštní příležitost, objevení nového pramene, který byl v roce 1802 pojmenován po arcivévodovi Karlovi.

Hudební hala – unikátní dřevěná stavba na kamenném základu členěná toskánskými sloupy, na kterých je vystavěna klenba střechy, s charakteristickými empírovými půlkruhovými okny (lunety) – byla postavena jako takzvaný Lázeňský salón v letech 1836–1837 za Maxmiliána III. Josefa d’Este, velmistra Řádu německých rytířů, podle návrhu Antona Onderky. Současně s ní byl zbudován kostel Panny Marie-Uzdravení nemocných a ke glorietu s Maxmiliánovým pramenem přistavěn Sloupový dům. Původně se do haly vstupovalo přímo z kolonády, která nebyla oddělena dnešní zídkou. V budově byla kuchyně vybavená pro přípravu a udržování stále teplé syrovátky a prostor pro procházení pacientů při špatném počasí. I přes několikeré úpravy je unikátní památkově chráněná stavba zachována v téměř původním stavu.

Praktické informace