Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KRÁLÍKY

Vysoko nad městem Králíky se tyčí klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Z Malého náměstí sem vede stromy a kapličkami lemovaná Svatá cesta, po níž dle pramenů na tehdejší Lysou horu putovala k modlitbě převážně dětská procesí. Jedním z poutníků byl údajně i Tobiáš Jan Becker (1646–1710), pozdější biskup královéhradecký, který zde nechal na konci 17. století vystavět kostel zasvěcený Panně Marii. Stavba byla dokončena v roce 1700 a ještě téhož roku byl do ní umístěn obraz Panny Marie a na přání Tobiáše Jana Beckera se přejmenovala také Lysá hora na horu Matky Boží. V roce 1710 byla následně dokončena stavba kláštera, který sloužil nejprve řádu servitů a od roku 1883 řádu redemptoristů.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli v rámci tzv. akce „K“ všichni příslušníci mužských řeholí odvlečeni ze svých řeholních domovů a přemístěni do několika soustřeďovacích klášterů. Jedním z míst, která byla vybrána pro tento účel, byl i klášter na hoře Matky Boží. Tato temná éra věznění a nucených prací řeholníků skončila až v roce 1960. Dnes zde sídlí charitativní domov řádových sester.

Unikátností celého komplexu jsou Svaté schody, napodobenina schodiště z hradu Antonia v Jeruzalémě, po kterém kráčel trním korunovaný Ježíš Kristus k Pilátovu soudnímu stolci. Z Mariánského kopce je pak překrásný výhled na Králíky, Suchý vrch a Králický Sněžník.

Praktické informace