Kostel Zvěstování Panny Marie

ŠUMPERK

Kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku původně náležel k dominikánskému klášteru, jenž byl podle řádové kroniky založen v roce 1293 vyšehradským proboštem a pozdějším olomouckým biskupem Janem Holým. Z této gotické fáze výstavby pochází především dodnes dochované jádro jednolodního neorientovaného konventního kostela, který byl zřejmě vybudován v první třetině 14. století.

V roce 1513 klášter spolu s celým městem vyhořel, byl ale znovu vystavěn za přispění katolického pána Petra ze Žerotína, jehož syn Přemek však přešel na luteránskou víru a dominikány z města nakonec vyhnal. K návratu řeholníků došlo až po bělohorské bitvě, a to dne 16. května 1623 v čele s olomouckým konventuálem Páterem Abrahamem (Albanem) Herbstem, který se ujal správy šumperské farnosti.

V období luterské správy byly do chrámové lodi kostela vestavěny tribuny, jejichž základy byly odhaleny archeologickým výzkumem při severní i jižní stěně. Kostel byl rovněž rozšířen o prostor sklenutý třemi poli pozdně renesanční křížové hřebínkové klenby. Pobělohorská obnova kostela, zahrnující výstavbu nové klenby, zvětšení oken a zhotovení fresek s mariánskou tematikou, byla ukončena roku 1659. Dne 7. května 1669 ovšem klášter i s kostelem opět vyhořely při velkém požáru města. Za přispění Karla z Lichtenštejna následovala postupná obnova celého areálu dokončená v roce 1688, jež přinesla kostelu dnešní barokní podobu. Nástropní fresky vytvořil uničovský malíř Ignác Oderlický. Kaple sv. Jana Nepomuckého, přistavěná k boku kněžiště a vybavená umělecky mimořádně kvalitním oltářem tohoto světce, byla kolem poloviny 18. století rozšířena o půlkruhový závěr zaklenutý konchou.

V rámci josefínských církevních reforem byl roku 1784 klášter zrušen. Klášterní kostel se stal filiálním a budovy konventu získalo po roce 1788 město, které je používalo k nejrůznějším, převážně hospodářským, účelům. Na počátku 90. let 20. století se stal celý objekt součástí nově vzniklé městské památkové zóny a odstartovaly v něm intenzivní stavební úpravy, které skončily v roce 2005. Nyní je kostel odsvěcen a slouží k pořádání významných kulturních akcí, předávání maturitních vysvědčení, imatrikulacím a promocím vysokých škol.

Praktické informace