Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost"

7. 6. 2019 ve 20.00

velký sál Domu kultury Šumperk

Účinkující:

Tereza Mátlová / soprán

Jana Hrochová / alt

Tomáš Černý / tenor

Martin Gurbaľ / bas

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / Sbormistr: Petr Fiala

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ / Dirigent: Leoš Svárovský

Symfonie č. 9 d moll, Op. 125 „Chorální“, je poslední dokončená symfonie německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena (1824). Autor zde v poslední, čtvrté větě použil sborový zpěv jakožto nový prvek, který je v symfoniích zcela neobvyklý. Jako text této části využil báseň svého přítele Friedricha Schillera Óda na radost z roku 1785 (přepracováno 1803) oslavující přátelství mezi lidmi. Zpívaná část a současně nejznámější motiv této skladby se stala roku 1985 hymnou Evropského společenství (dnes Evropská unie), viz hymna Evropské unie.

Vstupenky:

280,- / 220,- (sedadla jsou číslována)

Pro držitele karty KPKV sleva 20 Kč

Prodej vstupenek:

Dům kultury Šumperk, Fialova 3, Šumperk: pondělí – pátek 14:00-18:00, telefon 583 214 279

1. pásmo - řady 2, 3, 6, 7, 8
2. pásmo - řady 13, 14, 16

Prodejní portály: