Haydn a Češi v Evropě

14. 11. 2022 v 19:00

Kostel Zvěstování Panny Marie

Šumperk

sdílet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA: 14.11.2022, KLÁŠTERNÍ KOSTEL!!!!

Joseph Haydn je evropskou hudební veličinou. Je považován za otce hudebního klasicismu, svou čistotou slohu inspiroval všechny skladatele 2. poloviny 18. století. Ale v té době byla Evropa zaplněna i vynikajícími českými skladateli, kteří se velice často stali hybateli hudebního vývoje. Čeští Haydnovi i Bendovi současníci působící ve všech evropských kulturních centrech byli vedoucími silami hudebního života celého světadílu. Náš koncert se bude věnovat jen některým z nich.

Josef Mysliveček si své pevné místo vydobyl v Itálii jako mistr opery, byl také přítelem W. A. Mozarta. František Vincenc Kramář spojil svůj život nejdříve s Uherskem a následně s Vídní, kde se stal dvorním skladatelem a kapelníkem dvorní komorní hudby rakouského císaře.

Program:

Délka koncertu: 60 minut

Vstupné

200 Kč

Pro držitele karty KPKV sleva 50,- Kč

Prodej vstupenek na místě:

Partner koncertu

Záštitu nad koncertem převzal

Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice

Soubor Musica Florea založil v roce 1992 violoncellista a dirigent Marek Štryncl s cílem věnovat se stylově poučené interpretaci hudby a zprostředkovat divákům „starou“ hudbu v takové podobě, v jaké zněla v době svého vzniku. Hudebníci hrají na dobové nástroje či jejich repliky, což od nich vyžaduje mistrovské zvládnutí techniky. Součástí práce souboru je tedy i studium dobových pramenů, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních postupů. Posluchač takového špičkového přednesu si pak může dopřát barevnější a plastičtější hudební zážitek, než na jaký je zvyklý od velkých soudobých hudebních těles.

 

Repertoár souboru zahrnuje komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století. Musica Florea je iniciátorem novodobých nastudování oper a baletů především období baroka.

Rozsáhlé oratorní skladby či mše realizuje ve spolupráci s vlastním sborem Collegium Floreum. Šumperské publikum jejich virtuozitu zažilo v roce 2021 při uvedení premiéry Oratoria Václava Horálka.

Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974) zastával již při studiu na konzervatoři v Teplicích místo koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zúčastnil se mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci. Spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly. Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Univerzitě Karlově a barokní violoncello na Janáčkově akademii v Brně. Jako umělecký ředitel působí v Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. Okouzlení principy dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního barokního divadla Florea-Theatrum. Založil soubor Musica Florea.

Podpořili: