Jana Boušková uvádí:
Královna harfa

12. 7. 2022 ve 20:00

Kongresový sál PLL

Jeseník

sdílet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vynikající česká harfistka a patronka našeho festivalu Jana Boušková uvádí nastupující generaci českých harfistek – Adélu Bilanovou, Ivanu Švestkovou, Kateřinu Valáškovou, Anetu Pávkovou. Program je koncipován tak, abychom si zachovali souvislost se jménem J. A. Benda. Znal hudbu Händela, byl současníkem Mozarta a za Bendovy následovníky můžeme směle považovat Smetanu i Dvořáka. Nesmíme ovšem zapomenout ani na harfu, proto je program pestře zastoupen i dalšími autory. 

Program:

Účinkují

Adéla Bilanová: harfa

Ivana Švestková: harfa

Kateřina Valášková: harfa

Aneta Pávková: harfa

Jana Boušková: průvodní slovo

Délka koncertu: 60 minut

Vstupné

200 Kč

Pro držitele karty KPKV sleva 50,- Kč

Prodej vstupenek na místě:

Partner koncertu

Horské lázně Karlova Studánka

Záštitu nad koncertem převzala 

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník

Účinkující:

Jana Boušková je jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových soutěží světa / žádaná sólistka světových pódií / tvář předního světového výrobce harf Lyon & Healy /  sóloharfistka České filharmonie / od září 2019 profesorka prestižní university, Royal College of Music v Londýně a zároveň od roku 2005 Královské akademie v Bruselu a AMU v Praze / porotkyně prestižních harfových soutěží.

​ Jana Boušková absolvovala konzervatoř v Praze a Ostravskou univerzitu ve třídě profesorky Libuše Váchalové. Ve studiu posléze pokračovala na renomované Indiana University u profesorky Susann McDonald. Získala přední ocenění na nejvýznamnějších harfových soutěžích.

Pravidelně vystupuje sólově i v komorních sestavách na významných domácích i světových koncertních pódiích a festivalech. Mezi nejvýznamnější patří její sólové recitály v Alice Tully Hall – Lincoln Center (New York), v Theatre Châtelet v Paříži, ve vídeňském Musikvereinu, na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo Berliner Festtage. 

Široký repertoár Jany Bouškové obsahuje díla všech období, mnoho současných českých i zahraničních autorů zkomponovalo skladby přímo pro ni. Je autorkou úprav některých symfonických básní Mé vlasti pro harfu. 
Jana Boušková nahrála přes dvě desítky CD pro domácí i zahraniční firmy, natáčí pro rozhlasové a televizní společnosti.  Je pravidelně zvána k účinkování na světových harfových kongresech a sympoziích a vede Mistrovské kurzy po celém světě. 

Adéla Bilanová začala hrát na harfu pod vedením své matky Šárky Bilanové, později studovala na Pražské konzervatoři u Lydie Härtelové a nyní je v prvním ročníku na Hudební akademii múzických umění v Praze u doc. Mgr. Jany Bouškové. V sólové i v komorní hře získala několik cen z mezinárodních soutěží (např. 3 místo na mezinárodní soutěži OPUS 2021). Zúčastnila se několika harfových kurzů a mimo jiné byla vybrána na koncert mladých olomouckých talentů, kde vystoupila sólově za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Marka Štilce.

Obor harfa studovala od roku 1998 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě prof. Ady Balové. Šestileté studium zde ukončila absolutoriem v roce 2004. Ve studiu pokračovala na Pražské konzervatoři ve třídě doc. Mgr. Jany Bouškové, u které také v letech 2006 – 2011 absolvovala HAMU v Praze.

V letech 2012-2015 pedagogicky působila na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a od září 2016 vyučuje na Konzervatoři Brno. Od srpna 2008 je první harfistkou Filharmonie Brno, od roku 2006 pravidelně spolupracuje také s PKF – Prague Philharmonia (Pražskou komorní filharmonií). V letech 2011-2015 spolupracovala s Lotyšským národním symfonickým orchestrem v Rize. V koncertních sezónách 2013 – 2016 pravidelně spolupracovala s Deutche Radio Philharmonie Saarbrückren Kaiserslautern. Je členkou Ostravské bandy, mezinárodního orchestru zaměřeného na soudobou hudbu. Účastní se projektu Orquestrina s Baborák Ensemble. Spolupracuje s Českou Sinfoniettou založenou a vedenou hornistou a dirigentem Radkem Baborákem. V letech 2017 a 2018  byla příležitostně zvána ke spolupráci s ORF- Radio Symphony orchestra ve Vídni. Je pravidelně zvána do porot mezinárodních soutěží.

V roce 2002 účinkovala na VIII. Světovém harfovém kongresu v Ženevě. V roce 2004 jí bylo uděleno stipendium Magdalény Jakubské, čímž získala možnost zúčastnit se letních mistrovských kurzů na Americké univerzitě Eastman School of Music v Rochesteru u prof. Kathleen Bride. Vystupovala na všech ročnících festivalu Harfové dny Ostravě, kde v roce 2004 uvedla spolu s Magdalénou Frankovou českou premiéru Dvojkoncertu pro hoboj, harfu a komorní orchestr Witolda Lutoslawského za doprovodu Janáčkova komorního orchestru. S mezinárodním studentským orchestrem Europera vystoupila jako sólistka v Německu, Polsku, Itálii a České republice v koncertní sezóně 2006/2007. V roce 2007 účinkovala spolu se členy Pražské komorní filharmonie v Centru Paul Klee v Bernu. V červnu 2008 vystoupila na festivalu Mitte Europa v Sohlandu.

Jako sólistka účinkovala s PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře, Komorním orchestrem Leoše Janáčka, Collegiem 21, Ostravskou bandou a mezinárodním studentským orchestrem Europera.

Studuje harfu na HAMU ve třídě Jany Bouškové a skladbu na Pražské konzervatoři u Eduarda Douši. Studovala také populární zpěv pod vedením Lindy Finkové a Lídy Nopové, který zakončila absolutoriem na Konzervatoři Jana Deyla v roce 2021. Během studia získala několik ocenění na mezinárodních soutěžích, absolvovala harfové workshopy a řadu masterclassů s významnými světovými harfistkami. Zahrála si například se Symfonickým orchestrem Národního divadla či na postu 1.harfy při příležitosti uvedení premiéry skladby Pavla Trojana Fontána pro smyčcový orchestr a dvě harfy. Pěvecky účinkovala v muzikálech Závišův kříž a Misa Criolla. V současnosti vystupuje v muzikálech Rebelové a Sněhová královna. Komponuje nejen hudbu klasickou, ale i populární. Ke svým písním si skládá hudbu i text. Spojením všech studovaných oborů v jeden celek se jí již v roce 2016 podařilo vytvořit ojedinělý projekt, díky němuž se stala první zpívající harfistkou v České republice, která rozeznívá struny harfy na scéně pop music. 

Kateřina Valášková absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě Lydie Härtelové a v současnosti je studentkou druhého ročníku HAMU ve třídě Jany Bouškové. Kromě sólového repertoáru se věnuje i komorní hře a harfu v duu pojí nejen s houslemi, ale také s klavírem nebo s kontrabasem. Jako orchestrální hráčka spolupracovala s předními českými orchestry jako jsou Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Moravská Filharmonie Olomouc nebo Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. Před posledně uvedený orchestr předstoupila v loňské sezóně také jako sólistka v Glierově harfovém koncertu Es dur. Tento harfový koncert provedla také s Karlovarským symfonickým orchestrem.  

Podpořili: