JANA BOUŠKOVÁ harfa

30. 9. 2020 v 19:00

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie Šumperk​

Program:

SÓLO PRO HARFU

J.S.Bach: Loutnová Suita č.1 BWV 996  (Preludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée, Gigue)

J. Suk / úprava J.Boušková: Letní dojmy op. 22b  (V poledne, Hra dětí , Večerní nálada)

A.Dvořák / úprava J.Boušková: Americká Suita op. 98 ( Moderato, Molto vivace, Allegretto, Andante, Allegro)

B.Smetana / H.Trneček: Vltava

JANA BOUŠKOVÁ - harfa

Vstupenky:

280,-

Pro držitele karty KPKV sleva 60 Kč

Prodej vstupenek:

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk

  • www.dksumperk.cz
  • tel. 583 551 600

  • pondělí + středa: 14:00 – 16:00

Informační centrum Šumperk, Hlavní tř. 14, 787 01 Šumperk

  • www.infosumperk.cz
  • tel. 583 214 000

  • pondělí – pátek: 8:00 – 12:00, 13.00 – 17.00

Online prodej: