PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

7. 7. 2019 v 19:00

klášter na Hedeči Králíky

Program:

V jednání

Účinkující:

Vilém Veverka, Monika Bouškova / hoboje

Irvin Venyš, Karel Dohnal / klarinety

Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta / lesní rohy

Václav Vonášek, Martin Petrák / fagoty

PhilHarmonia Octet byl založen v roce 2007, z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška.

Jejich záměrem bylo vytvořit sdružení nejlepších českých hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.

Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a zejména pak posunutí stávajícího interpretačního standardu. Interpreti tohoto ansámblu jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členové předních českých orchestrů ( Berlínská filharmonie, WRD Köln, Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK atd., Filharmonie Brno, Státní opera atd.)

Pro soubor je dále specifické, že se jednotliví hráči cíleně věnují sólové hře, což je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu.

Název souboru lze chápat dvojím způsobem: původním významem slova „filharmonie“ – záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu.

Repertoárový záběr PhilHarmonia Octetu sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči na pozadí střídání hudebních epoch a stylů, od 2. poloviny 18. století do počátku nového milénia.

PhilHarmonia Octet je vyhledávaným dechovým ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, zároveň se úspěšně etabluje i v zahraničí. ( „De Klenge Maarnicher Festival“ Lucembursko, Mezinárodní hudební festival Mitte – Europa, Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival Ostrava a další…)

V roce 2017 PhilHarmonia Octet vydává své profilové CD se skladbami L. v. Beethovena, G. Kleina a W. A. Mozarta.

číst více

Vstupenky:

150,-

Prodej vstupenek:

V prodeji od 2. 5. 2019

Prodejní portály: