MOTÝLI ŠUMPERK

Koncert se koná pod záštitou starostky obce Velké Losiny Ing. Jany Fialové

27. 6. 2019 ve 20:00

nádvoří zámku Velké Losiny

Program:


anonym (Lounský graduál Jana Táborského): A na zemi

Tomas Luis de Victoria (1548-1611): Duo seraphim

španělský anonym 16. st.: Jasmín a růže

Orlando di Lasso (1532-1594): Echo

Isabela Leonarda (1620-1704): Ave Regina coelorum

Radka Rozkovcová: Laudate Dominum

Ola Gjeilo (*1978): Days of Beauty

Miroslav Raichl (1930-1998): Amours

Ola Gjeilo: Tundra

Frode Fjellheim (*1959): Eatnemen Vuelie

Luis Demetrio (1931-2007), text Norman Gimbel: Sway

George David Weiss (1921-2010): What a wonderful world

George Gershwin: Clap your hands

arr. Radka Rozkovcová: V tom hovězském kostelíčku

arr. Zbyněk Mrkos: Bude večer

Jiří Pavlica: Krátký popis léta

Účinkující:

Motýli Šumperk / dětský pěvecký sbor

Šumperský dětský sbor, dnes nazývaný také Motýli Šumperk, má za sebou více než padesát let činnosti. Pominu důvody i okolnosti jeho vzniku a zaměřím se na to, co dnes přináší dětem, které jej navštěvují. Zakladatel sboru, můj otec Alois Motýl, se kdysi zmínil, že sbor vnímá jako vlídnou zahradu uprostřed ne zcela vlídného okolního světa, která je zde proto, aby svým zpěváčkům umožnila prožít dětství naplněné pěknými vztahy a dobrým pocitem z výsledků nikterak snadné práce. Tento záměr pozvolna docházel naplnění a lze říci, že v každém z mnoha období sborové historie všechny generace zpívajících dětí tuto snahu silně pociťovaly. Dnes, kdy máme možnost setkávat se s představiteli všech sborových generací, opakovaně slýcháme názor, že členství ve sboru bylo pro jejich pohled na svět, formování morálních a etických zásad i předpoklady k pozdějšímu profesnímu uplatnění zcela zásadní.

Proč tomu tak je? Vždy se nám příčila lidská nevraživost, závistivost, snaha ubližovat. Neschopnost dohodnout se, sledovat pouze osobní zájem, nedostatek ohleduplnosti. Snažili jsme se dětem vysvětlovat, že spolu mohou vycházet tak, aby se v tomto společenství cítily dobře. Práce v pěveckém sboru předpokládá určitou míru trpělivosti, schopnosti dlouhodobě se soustředit, nezbytnost objevit v sobě a projevit energii. Nezbytná je schopnost sebezapření, mají-li se osobní zájmy jednotlivce přizpůsobit zájmům celého sboru. Děti v sobě vždycky tyto vlastnosti dokázaly nacházet, což přinášelo stále vzrůstající interpretační úroveň, z ní vyplývající úspěchy a posléze pocit z dobré práce, která přináší výsledky. Každá z po sobě jdoucích generací sborových dětí dokázala tyto schopnosti o kousek rozvinout a pozvednout na vyšší úroveň.

Pěvecká úroveň sboru není exaktně měřitelná. Nicméně sbor je dnes považován za jedno z nejlepších dětských pěveckých seskupení této republiky a také jeho mezinárodní renomé je značné. Vážíme si toho při plném vědomí, že tato skutečnost byla podmíněna půl stoletím každodenní práce stovek dětí, ochotou a obětavostí jejich rodičů i pochopením těch, kteří měli vliv na utváření podmínek pro sborovou práci. Je zde však něco, čeho si považujeme ještě daleko více. Děti, které postupně projdou třemi přípravnými odděleními a posléze stanou v řadách koncertního sboru, tvoří pozoruhodné společenství, které svým vystupováním, kreativitou, společenskou úrovní a schopností špičkové interpretační přípravy vzbuzuje obdiv a úctu svého okolí. Považujeme za mimořádnou výsadu i potěšení, že se s takovými dětmi můžeme setkávat, pracovat s nimi, cestovat a koncertovat. Jsme také přesvědčeni, že léta, která děti v tomto prostředí stráví, jsou podstatným vkladem do jejich budoucího života, vkladem mnohem širším, než by se z povrchního pohledu na „pouhé“ sborové zpívání mohlo zdát. 

Vše, o čem píšu, přinášel do sboru jeho zakladatel, můj otec, aniž by si tyto věci pojmenovával a byl schopen je teoreticky rozebírat. Prostě takové bylo jeho cítění i uvažování. Snad se mi podařilo tuto nepsanou filosofii převzít a nést dále.

autor: Tomáš Motýl, sbormistr

 

číst více

Vstupenky:

150,-

Pro držitele karty KPKV sleva 50 Kč

Prodej vstupenek:

V prodeji od 15. 5. 2019

Turistické informační centrum Velké Losiny, www.iclosiny.cz, telefon 583 248 248

 

Dům kultury Šumperk, Fialova 3, Šumperk: pondělí – pátek 14:00-18:00, telefon 583 214 279

 
Informační centrum Šumperk, www.infosumperk.cz, telefon 583 214 00

45 minut před začátkem koncertu
 
 
 

Online prodej byl již zahájen!

Prodejní portály: