Tančírna v Račím údolí

Tančírna v Račím údolí RAČÍ ÚDOLÍ Postavená v secesním stylu, patřila Tančírna v Račím údolí na počátku 20. století k vyhlášeným výletním místům obyvatel Javorníku i širokého okolí. Koncem 19. století stála na tomto místě dřevěná parní pila, v blízkosti se nacházela malá pekárna s prádelnou a obytný úřední domek. Na začátku 20. století byla […]

Kostel Zvěstování Panny Marie – Šumperk

Kostel Zvěstování Panny Marie ŠUMPERK Kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku původně náležel k dominikánskému klášteru, jenž byl podle řádové kroniky založen v roce 1293 vyšehradským proboštem a pozdějším olomouckým biskupem Janem Holým. Z této gotické fáze výstavby pochází především dodnes dochované jádro jednolodního neorientovaného konventního kostela, který byl zřejmě vybudován v první třetině 14. […]

Augustiniánský klášter – Šternberk

Augustiniánský klášter ŠTERNBERK Augustiniánský klášter ve Šternberku představuje architektonicky významný soubor budov nejstarší augustiniánské kanonie na Moravě, budovaný v letech 1718–1723 a následně po roce 1736 podle projektu boloňského architekta Antonia Marii Beduzziho. Významově úzce souvisí se stavbou chrámu Zvěstování Panny Marie. První augustiniáni se zde usídlili již v roce 1371. Současná podoba kláštera v […]

Chrám Zvěstování Panny Marie – Šternberk

Chrám Zvěstování Panny Marie ŠTERNBERK Historie chrámu Zvěstování Panny Marie je úzce svázána s existencí augustiniánského kláštera ve Šternberku. Kanonie Zvěstování Panny Marie, kterou 4. března 1371 založil tehdejší majitel šternberského panství Albert II. ze Šternberka, arcibiskup v Magdeburgu a rádce císaře Karla IV., byla vůbec první moravskou fundaci. Řád augustiniánů se do nového konventu […]

Komunikační a koordinační centrum – Rapotín

Komunikační a koordinační centrum RAPOTÍN Myšlenka postavit v Rapotíně kulturní dům pro koncertní, divadelní a taneční představení, pro přednášky nebo plesy se objevila již v roce 1954. Realizace začala o rok později a v rámci tzv. „Akce Z“ bylo odpracováno více než čtyři tisíce hodin. Původní termín dokončení v roce 1957 nebyl dodržen a po […]

Kostel sv. Michaela Archanděla – Maršíkov

Kostel sv. Michaela Archanděla MARŠÍKOV Pozdně renesanční roubený kostelík sv. Michaela Archanděla v obci Maršíkov pochází z roku 1609. Kromě jiného je unikátní tím, že jeho vzhled se od doby výstavby prakticky nezměnil. Pro luterány ho zde nechal zbudovat majitel vízmberského panství (dnes Loučná nad Desnou) Přemyslav II. ze Žerotína. Obdivovat zde můžete původní kazetový […]

Kulturní dům Skleník – Loučná nad Desnou

Kulturní dům Skleník LOUČNÁ NAD DESNOU Kulturní dům Skleník se nachází v zámeckém parku, který je, společně s původně renesančním zámkem zbudovaným počátkem 17. století Žerotíny, ozdobou horské obce Loučná nad Desnou na jižním úpatí Hrubého Jeseníku. Park vznikl na sklonku 17. století, podobu anglického parku však dostal až v průběhu století osmnáctého. V roce […]

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Králíky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie KRÁLÍKY Vysoko nad městem Králíky se tyčí klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Z Malého náměstí sem vede stromy a kapličkami lemovaná Svatá cesta, po níž dle pramenů na tehdejší Lysou horu putovala k modlitbě převážně dětská procesí. Jedním z poutníků byl údajně i Tobiáš Jan Becker (1646–1710), pozdější biskup královéhradecký, […]

Kostel Navštívení Panny Marie – Bílá Voda

Kostel Navštívení Panny Marie BÍLÁ VODA Kostel Navštívení Panny Marie tvoří společně s pětikřídlým piaristickým klášterem s kolejí unikátní barokní klášterní komplex z 18. století. Jeho zakladatelem je kanovník a pozdější biskup olomoucký a arcibiskup salcburský Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu. Svou vizi začal realizovat v roce 1724 na základě architektonické předlohy Václava Schillera. Celý […]

Hudební hala – Karlova Studánka

Hudební hala HLKS KARLOVA STUDÁNKA Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu. Leží na východní straně hory Praděd v údolí horské říčky Bílá Opava. Zajímavostí je, že se řadí k místům s nejvyšší čistotou ovzduší v České republice. Své jméno dostala obec podle arcivévody Karla, mladšího bratra císaře Františka II., vnuka Marie Terezie, který […]